Kapacitet punjenja crijeva

SVINJSKA CRIJEVA


OVČJA CRIJEVA


GOVEĐA CRIJEVA