MREŽICE

Mrežice

Mrežice

Mrežice služe za punjenje uglavnom velikih komada nesamljevenog mesa (vratina, lopatica, but), a dijelimo ih prema bojama i profilima. Pakirane su u kolutima od 5 i 50 metara.

Croma-Varaždin je ovlašten zastupnik i distributer mrežica za prehrambenu industriju tvrtke Nomax Trading.