Ovčja crijeva

Ovčja crijeva

Ovčja crijeva


Ovčja crijeva su najkvalitetnija crijeva manjih kalibara. Koriste se za punjenje hrenovka, debrecinka, roštiljka, hot-dog hrenovka. Ovčja crijeva su dovoljno snažna da izdrže punjenje, dimljenje i kuhanje. Boja varira od bijele do sive, a kvaliteta, snaga i sposobnost prodiranja dima ne ovisi o boji crijeva. 

Pakirana su u "buntevima" po 92 metra, a nudimo i uslužno plisirama (tubirana) crijeva na foliji ili cjevčicama.